ANTI-STRESSTRAJECT

Heb je dat ook dat je meer stil staat bij welke richting je je leven wil inrichten? Wat zijn de energievreters en van wat krijg ik energie? Plan ik voldoende rust voor mezelf in? Hoe kan ik er voor zorgen dat stress me niet te pakken krijgt?

Vaak worden we geleefd. Of mag ik zeggen: we laten ons vaak leven. In de eerste bewering gaan we de verantwoordelijkheid meer bij de ander/extern leggen. In de tweede zin daarentegen nemen we de verantwoordelijkheid in onze eigen handen. 
Hierdoor kunnen we zelf een keuze  maken in hoeverre we de regie zelf bepalen of dit overlaten aan anderen. 

Om beter om te gaan met stress en de factoren die hier invloed op hebben,  hebben we een traject uitgewerkt.

Het doel van de cursus is nieuwe vaardigheden aanleren om stress op het werk of er buiten zelf te kunnen hanteren.

Na elke les kan u zelf aan het werk met de oefeningen die worden aangereikt.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Informatie over factoren die stress kunnen veroorzaken in de (werk)situatie en de gevolgen
  • Informatie over wat stress met je doet op lichamelijk vlak
  • Voorkomen van stress (op het werk): werken aan eigen draagkracht en mentale gezondheid
  • Achterliggende factoren die meespelen in het ontstaan van stress

Bij interesse, neemt contact op via huis.evenwicht@telenet.be