IN COMPAGNIE


STRESS ' BURN-OUT ' BORE-OUT ' DEPRESSIE

Bescherm uw bedrijf en je medewerkers door preventief in te zetten op vorming.


Huis Evenwicht biedt enerzijds een individueel 10-fasen-traject aan
bestaande uit

4u loopbaan/stresscoaching,

3u voedingsbegeleiding

3u bewegings- en relaxatiebegeleiding of wandelcoaching.

Anderzijds is er ook de mogelijkheid om dit traject in groep te volgen.
In dit geval gaat het om

4 dagdelen stress/loopbaanbegeleiding,

1 dagdeel voedingsbegeleiding

1 dagdeel vorming rond de kracht uit de natuur (gebruik van kruiden) of de werking van onze darmen op onze gezondheid

3u relaxatie (3x1u)

Tijdens dit traject leren uw medewerkers

Stress beter te reduceren
Een beter zicht te krijgen op hun passies
Fysieke signalen van stress herkennen
Wat hun ontwikkeling in de weg staat
Een beter zicht te krijgen op welke voeding gezond is
Beter bewegen
Hun grenzen herkennen
Verschillende soorten communicatiestijlen en de eigen stijl herkennen
De effecten van hun eigen gedrag op de ander herkennen, dat van de ander op zichzelf en hoe hier beter mee om te gaan

Verder kunnen wij u volgende onderwerpen/workshops aanbieden:

Meditatie
"Meditatie is de enige doelbewuste, stelselmatige menselijke activiteit die niet gericht is op het proberen om jezelf te verbeteren of ergens anders te komen, maar om gewoon te beseffen waar je al bent." Jon Kabat-Zinn
Geleide meditatie oefeningen verdiepen je lichaamsbewustzijn, kalmeren je geest en brengen je in een diepe meditatieve staat.

Restoratieve yoga
Restoratieve yoga is een zachte yoga vorm speciaal voor mensen die wensen te herstellen van een burn-out, lichamelijke klachten of zelfs gewoon tijd willen nemen om helemaal tot zichzelf te komen. De deelnemers hoeven absoluut niet lenig of fit te zijn. Zonder spierspanning, maar door middel van zacht stretchen al liggend of zittend op een matje, met behulp van kussens, dekens, muziek én vooral de ademhaling, leren de deelnemers emotionele en fysieke spanning los te laten. De lichamelijke oefeningen én ademhaling gaan blokkades opheffen.

Intuïtief creëren
Je hoeft geen kennis van tekenen of wat dan ook te hebben. Het gaat om het naar buiten brengen van wat er in je leeft zonder dat er punten aan worden gegeven.
We starten met een korte geleide meditatie rond een bepaald onderwerp. (Je mag altijd suggesties geven.) Daarna gaan we aan het creëren met al het materiaal dat er voor handen is. Vanuit het gevoel iets op de wereld zetten maakt creatiever en bewuster én geeft energie. Onze linkerhersenhelft, die instaat voor redeneren en oplossingen bedenken, kan tot rust komen. Je kan zo nieuwe mogelijkheden ontdekken om te leren omgaan met wat op je pad komt. Het schept vreugde en helpt je te beseffen dat je een prachtige mens bent!

Communicatie achter het gesprek (gebaseerd op het boek: Achter het gesprek - Vera De Cock, uitgegeven door Acco)
Goed communiceren is niet eenvoudig. We interpreteren andermans woorden vaak vanuit ons eigen verhaal en onze eigen blik op de wereld. Mechanismen die meestal aan ons bewustzijn ontsnappen, voeren vaak een bepalende invloed uit op het verloop van onze interacties. Hoe je duidelijker en opener kan communiceren, leer je in deze vorming. Een praktische ontdekkingstocht langs stukjes theorie afgewisseld met opdrachten en uitwisseling.

Zelfzorg
Goed zorgen voor jezelf en luisteren naar de signalen van je lichaam voorkomt dat je oververmoeid of overspannen wordt. We leren hoe dat kan. Enkele eenvoudige modellen en oefeningen zetten je op weg.

Gezond koken
Tijdens deze workshop gaan we actief aan het werk en toveren verschillende gezonde gerechten.

Voeding en diabetes
"In de loop van de jaren is de voeding voor mensen met diabetes sterk geëvolueerd van een strikt beperkend en suikervrij dieet tot een evenwichtige gezonde voeding. Die gezonde voeding geldt in principe voor iedereen en is gebaseerd op de principes van de actieve voedingsdriehoek. Er blijven echter nog steeds veel misvattingen en mythes over dit onderwerp circuleren. In deze interactieve sessie worden stellingen voorgelegd die juist of fout zijn. Nadien wordt er verduidelijking gegeven over deze stelling."

Voedingsadvies
Op etiketten en verpakkingen van voedingsmiddelen staat heel veel informatie. Hierdoor is het soms moeilijk om deze informatie juist te begrijpen. Na een theoretisch stuk over de terug te vinden gegevens wordt er een praktisch deel voorzien. Er worden producten vergeleken om zo een gezonde keuze te kunnen maken.

TARIEVEN

Het volledige tarief is samengesteld uit volgende elementen:

  • vergoeding per uur
  • verplaatsingsonkosten
  • 21% btw

Door onderstaande info kan u een inschatting maken van de kostprijs. De definitieve exacte prijs wordt voorafgaand aan de vorming in een prijsofferte vermeld en vastgelegd in een overeenkomst.

Vergoeding per uur vorming

De vergoeding per uur bedraagt:

€ 130 / uur voor vorming van 4 uren of minder.

€ 110 /uur indien de vorming minder dan 5 dagdelen duurt.

€ 100 /uur voor vorming vanaf 5 dagdelen

Vergoeding voor de kooklessen afhankelijk van de gekozen locatie. Vraag naar onze prijs.