PSYCHOTHERAPIE

Laten we beginnen met het ons makkelijk te maken, echt aan te komen en te praten over wat je bezighoudt, over wat je de stap doet zetten naar een therapeut.

Laat ons samen kijken naar de moeilijkheden of problemen en zoeken naar een andere weg om er mee om te gaan.
Wie weet hoeveel verschillende paden er voor ons verschijnen?

Laat ons voelen waar het om gaat en daar mee aan de slag gaan.
Wie weet welke emoties we mogen ervaren?

Laten we samen de ingrediënten (je sterktes en zwaktes) eens nader bekijken.
Wie weet tot welke gerechten we kunnen komen?

Laten we samen...

Je mag van mij verwachten dat ik naast je zal staan tijdens je proces, omdat jij er toe doet.
Je mag van mij verwachten dat ik durf te confronteren, te spiegelen.
Je mag van mij verwachten dat ik jouw rugzak een stukje zal helpen dragen.

Ik zou hier nu een mooie theorie kunnen verkondigen die jou, al dan niet, aanspreekt. Feit is dat het wederzijds moet klikken zodat jij je veilig genoeg voelt om echt te durven spreken, echt te kunnen zien, echt te voelen, echt te weten.

Wil je graag wat meer uitleg over de opleiding die ik volgde, dat kan je onderaan vinden.


Praten is een belangrijk onderdeel. Toch is praten soms maar praten. Daar tegenover staat het ervaren en voelen.
Om makkelijker bij de kern van een probleem te komen, is het creatief aan de slag gaan vaak een goed middel.
Creatief in de ruime zin van het woord. Dit kan zowel zijn met verf, krijt, bijenwas, kaarten,...
Belangrijk in heel het therapeutisch proces is het respect voor jouw en mijn grenzen. Jij mag jouw grenzen bepalen en aangeven, net zoals ik dat mag doen.
Dit op een plek waar ruimte is voor al je emoties, gewoon zoals je bentEven praktisch:

De gesprekken gaan door in de Ieperstraat 39, 8953 Wijtschate

Als we na het eerste gesprek besluiten om verder te gaan, dan betekent dit dat je op regelmatige basis bij mij op gesprek komt.
Therapie volgen is immers niet iets dat je vlug-vlug tussen de soep en patatten erbij neemt. Het is een engagement dat tijd en aandacht vraagt.
Tijd om met je proces bezig te zijn en de afspraken na te komen.

Afhankelijk van jouw mogelijkheden en problematiek kan dit eenmaal per week zijn of met langere tussenperiode.
Om met het besprokene aan de slag te gaan, raad ik - na de kennismakingsgesprekken - een rustperiode van 2 à 3 weken tussen de sessies aan.
Een gesprek duurt één uur.
De kostprijs voor een individueel gesprek bedraagt €60 en €75 voor een koppel- en/of familiegesprek.
Er wordt steeds op het einde van het gesprek afgerekend.

Bij niet tijdig verwittigen (24u op voorhand) zal het volledige bedrag aangerekend worden.

Aandacht! Sommige mutualiteiten voorzien terugbetaling. Vraag hun naar de voorwaarden.

Lid van de beroepsvereniging VVTIV en de EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy). 


Daar ik opgeleid ben in Interactionele Vormgeving (IV), is deze invloed te merken in mijn manier van werken.

IV is een vorm waarbij, vertrekkend vanuit een eclectisch en integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het geheel dat IV vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. IV beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. IV integreert experiëntele met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie. IV sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en aansluit bij een meersporenbeleid. (EA)

Concreet wil dit zeggen dat ik me niet vast pin op één manier van werken maar kijk wat er het beste aansluit bij jou.